การรับประกัน

รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ท่านใหม่ทันที

รับประกัน 1 ปี