ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานสินค้าและบริการเว็บไซต์ www.แม่กุญแจบลูทูธ.com จะบังคับใช้ภายใต้การตกลงและความยินยอมของผู้ใช้งานเท่านั้น เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้บังคับ ใช้กับผู้ใช้งานทุกคนในการใช้บริการนี้ การใช้งานและเข้าถึงบริการดังกล่าว ผู้ใช้งานยินยอมและ ตกลงในเงื่อนไขอันจะกล่าวต่อไปนี้ หากผู้ใช้งานไม่อาจให้ความตกลงและยินยอมในส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงื่อนไขต่างๆ ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถใช้งานบริการนี้ได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านที่ประสงค์จะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.แม่กุญแจบลูทูธ.com อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการของเรา เช่น การลงทะเบียน การสั่งซื้อสินค้ัา การชำระเงิน การจัดส่ง เป็นต้น โดยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยทุจริต

นโยบายการปกป้องข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข่าวสารและโปรโมชั่นสินค้าของ www.แม่กุญแจบลูทูธ.com และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์จะ อยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยการยกเลิกการได้รับข่าวสาร (Unsubscribe) ผ่านทางอีเมลที่ได้รับ

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเราในการสร้าง พัฒนา ดำเนินการ และปรับปรุงบริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา

นโยบายการคืนสินค้า

เรามีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่ง หากท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยที่ทางร้านได้ทำการจัดส่งสินค้าผิด หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดรองเท้า กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ตามขั้นตอนด้านล่าง) หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าค่ะ

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้านั้นลูกค้าต้องติดต่อกับ www.แม่กุญแจบลูทูธ.com ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์) โดยส่งอีเมลมาที่ info@bluetoothlock.net พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการคืนให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่ กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับสินค้า
รหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน (Item Number)
รูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (ในกรณีสินค้าชำรุด หรือได้รับสินค้าผิด)
เหตุผลในการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการคืนเงิน

หากมีการยกเลิกรายการก่อนทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง ทางบริษัทฯจะทำการแจ้ง Refund ไปทางธนาคาร เพื่อทำการยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตร

กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะประสานงานทางธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อทำการคืนวงเงินไปยังบัตรเครดิตของลูกค้า ระยะเวลาเป็นไปตามธนาคารกำหนด นับจากวันที่บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนดหากเกิดเหตุสุดวิสัย

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตที่่มีการขอคืนเงินลูกค้าจะได้รับเงินคืน ภายใน 20 วันทำการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนคืนเงินให้ลูกค้า ของแต่ละธนาคาร ที่อาจจะแตกต่างกันไป ดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ประมาณ 18 วันทำการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารกรุงไทย (KTB) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารทหารไทย (TMB) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารธนชาต (Tbank) ประมาณ 13 วันทำการ
ธนาคารยูโอบี (UOB) ประมาณ 14 วันทำการ

หากลูกค้าชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือ Internet Banking/Mobile Banking, ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้ากลับมาตรวจสอบแล้วทั้งนี้ทางลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบในส่วนค่าขนส่งในการคืนสินค้ากลับมายังบริษัท

เงื่อนไขการรับคืนสินค้าข้างต้นคือสินค้าต้องยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และไม่ได้เกิดการชำรุดจากการใช้งาน การส่งคืนสินค้าให้ส่งกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสารรวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับรวมถึงของแถมตามโปรโมชั่นกลับมาทางบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบ ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้